Bảng giá căn hộ Artemis áp dụng từ ngày 1/7/2016 ( Trực tiếp chủ đầu tư)

Click để xem chi tiết bảng giá căn hộ The Artemis

 

4 Comments

  1. Dung Ha Reply
    • Chủ Đầu Tư Reply
  2. Hoài Nam Reply
  3. Chủ Đầu Tư Reply

Leave a Reply to Chủ Đầu Tư Cancel reply